خواص درمانی برگ چنار

برگ چنار: عرق چنار طبعی بسیار سرد دارد. خواصی که می توان به عرق چنار نسبت داد شامل: -چاق کننده -ضدآسم - ضعف اعصاب - درد و ورم مفاصل که...

ادامه مطلب